اکسپندر دستی والو

گشادکن دستی برای لوله های مسی 3/8 “، 1/2” ، 5/8 “، 3/4” ، 7/8 “