کپسول ریکاوری گاز

از این کپسول ریکاوری گاز دارای گواهی DOT می‌توان برای تمام کاربردها مانند بازیابی گاز خودرو، ذخیره و حمل و نقل مبرد مورد استفاده در هر سیستم برودتی نظیر سردخانه و چیلر به مکانی دیگر و … استفاده کرد بطوریکه مبرد را بازیافت و دوباره استفاده و یا به درستی در محل مناسب معدوم کرد.