فن سردخانه زیلابگ برای انواع کندانسور و اواپراتور

فن سردخانه زیلابگ  برای استفاده در مصارف برودتی نظیر سردخانه و چیلر

تمام فن های محوری ZIEHL-ABEGG برای پاسخگویی به بالاترین نیازها تولید شده اند. چه در فن آوری تبرید و تهویه مطبوع یا در زمینه انرژی های تجدیدپذیر. فن های محوری کارآمد این شرکت با درایو و تکنولوژی کنترل کاملاً منطبق ، هوا را به صورت هدفمند حرکت می دهند.

مدل فنقطر پرهنوع پروانهقدرتولتاژدورهوادهی
(mm)(W)(V)(rpm)(m3/h)
4E-200S-92/15200فلزی402201400415
4E-250S-92/2525050730
4E-300S-92/35300851845
4D-300S-92/35300753801835
4E-350S-102/343501402202450
4D-350S-102/343501403802470
4E-400S-102/474001802203955
4D-400S-102/471803803920
4D-400S-137/43پلاستیکی1803920
4E-450S-102/60450فلزی2502205365
4D-450S-102/602503805415
4E-500S-137/35500فلزی3802207155
4D-500S-137/354143807395
4D-500S-137/44پلاستیکی4507395
4D-500S-145/65آلومینیومی800900-14009530
4D-500S-145/65آلومینیومی قابدار8009530
4E-600S-137/70600فلزی700220140010040
4D-600S-137/7078038011000
6D-600S-137/7050092010285
6E-600S-137/704802209009130
4D-630S-137/70630800380140012420
6D-630S-137/7055090011785
6E-630S-137/7052010515
6D-630S-145/80آلومینیومی58010800
6D-630S-145/80آلومینیومی قابدار58010800
6D-710S-180/75710فلزی900-650900-70015120-13005
فلزی قابدار900-650900-73015120-13005
آلومینیومی قابدار1020-820950-85015120-13005
6D-800S-180/75800فلزی قابدار1200900-77020695-17635
آلومینیومی قابدار1900-1300890-70022500-19000
6D-910S-DIECAST9102620-1710885-67036000