هواکش هفت پر فلزی سری ایلکا

مدل فنحجم هوادهی (m3/h)قطرپروانه(cm)دور موتور(RPM)توان (W)شدت صدا(dB)جزییات
VIK-30L4T220030140012559 مشاهده
VIK-30L4S210030135012058 مشاهده
VIK-30V2S200030205014068 مشاهده
VIK-30L6S1500309407850 مشاهده
VIK-35L4T300035136017063 مشاهده
VIK-35L4S280035132015562 مشاهده
VIK-35L6S20503592010553 مشاهده
VIK-40T4T420040140023065 مشاهده
VIK-40T4S410040138024065 مشاهده
VIK-40L4T345040132017063 مشاهده
VIK-40L4S330040130016563 مشاهده
VIK-40L6S24004092010453 مشاهده
VIK-45T4T540045138033070 مشاهده
VIK-45T4S530045134031069 مشاهده
VIK-45T6S43004588017559 مشاهده
VIK-45L4T400045132018565 مشاهده
VIK-45L4S370045125017063 مشاهده
VIK-45L6S27004592010554 مشاهده
VIK-50Z4T780050138062071 مشاهده
VIK-50Z4S760050132061069 مشاهده
VIK-50T4T600050135029569 مشاهده
VIK-50T4S590050132030070 مشاهده
VIK-50T6S41005092012062 مشاهده
VIK-60Z4T960060138062070 مشاهده
VIK-60Z4S900060130060070 مشاهده
VIK-60Z6S66006095023062 مشاهده
VIK-63Z4T3-417000631350150074 مشاهده
2-VIK-63Z6T3120006389064065 مشاهده
VIK-63Z4T1020063139055072 مشاهده
VIK-63Z4S980063133054070 مشاهده
VIK-63Z6T70006395022060 مشاهده
VIK-63Z6S70006395023060 مشاهده
VIK-70Z6T3-4142007092092065 مشاهده
VIK-70Z6T3-2122007092056072 مشاهده
VIK-80Z6T3-41720080880120078 مشاهده