شلنگ شارژ گاز PM

  • شلنگ شارژ گاز سه رنگ مجموعه ای از رنگ قرمز، زرد و آبی
  • فشار کاری 500 PSI و  حداکثر فشار بارگذاری 2500 PSI
  • یک پرس قوی شش طرفه برای اتصال مستقیم بین شیلنگ و مهره برای کار در فشار حداکثر
  • مهره کوپلینگ برای سفت کردت راحت با دست
  • این شلنگ شارژ گاز برای عمر طولانی و قابلیت اطمینان ساخته شده است