در دنیای پمپ‌های خلاء روتاری برای تطابق با انواع مختلف پمپ نیاز به انواع مختلفی از روغن است. بحث اینجا پمپ‌های خلاء بالا که در صنایعی مانند برودت و کوره‌های خلاء و … استفاده می شوند را شامل می‌شود. این پمپ‌ها مشابه در بسیاری از کاربردهای صنعتی و علمی مورد استفاده قرار میگیرند و باید تحت شرایط مختلف کار کنند.

یک پمپ خلاء می تواند متناوب و به طور مداوم کار کند و یا برای بصورت دوره‌ای مورد استفاده قرار گیرند،

این عوامل باید در انتخاب روغن مناسب مورد توجه قرار گیرد تا فرایند با روغن استاندارد تولید شده مطابقت داشته باشد یا نیاز به لوازم جانبی اضافه برای مقابله با آلاینده‌ها نیاز باشد.

عنوان

Go to Top