کُمپرِسور یا متراکم کننده می‌توانند برای فشرده کردن گاز یا مایعات به کار رود. البته در حالت دوم به آن پمپ می‌گویند. از کمپرسورها برای فشرده کردن گازها استفاده می‌شود که کمپرسور برودتی ، با استفاده از گاز آمونیاک یا فرئون، عملیات سرمایش را انجام می دهند. در حقیقت کمپرسورها وسایلی هستند که با صرف انرژی مکانیکی، گاز را با سرعت به درون خود مکیده و سپس آنرا فشرده می‌سازند. در اثر این عملیات، دمای گازی که فشرده می‌شود نیز افزایش می‌یابد. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک‌کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. در سیستم های تبرید در ظرفیت های بالا از کمپرسورهای اسکرو به طور گسترده استفاده می شود. در انتخاب روغن مناسب برای کمپرسور نیز باید به نقطه ریزش و نقطه توده شدن روغن دقت کرد. این روغن ها در درجه حرارت پایین موم کمتری از خود بر جا می گذارد.Carrier – Bitzer – DWM Copeland از انواع مطرح این کمپرسورها هستند.