فشارسنج تفاضلی

///فشارسنج تفاضلی
  • فشارسنج تستو 510 فشارسنج تستو 510

    فشارسنج را برای اندازه‌گیری فشار سیالات به کار می‌برند. نیروی وارد بر سطح را فشار می‌نامند. هر فشارسنج تشکیل شده است از یک صفحه فلزی تخت و درزبندی شده که درون آن از هوا خالی است. فشار هوا می‌خواهد صفحه را تغییر شکل دهد  اما چون فلز خاصیت فنری دارد کاملاً تغییر شکل نمی‌دهد. با تغییر فشار جداره  بالا و پایین می‌رود. میانگین فشار هوا در مجاورت سطح دریا در حدود ۱۰۰۰mbb است.

  • فشارسنج را برای اندازه‌گیری فشار سیالات به کار می‌برند. نیروی وارد بر سطح را فشار می‌نامند. هر فشارسنج تشکیل شده است از یک صفحه فلزی تخت و درزبندی شده که درون آن از هوا خالی است. فشار هوا می‌خواهد صفحه را تغییر شکل دهد  اما چون فلز خاصیت فنری دارد کاملاً تغییر شکل نمی‌دهد. با تغییر فشار جداره  بالا و پایین می‌رود. میانگین فشار هوا در مجاورت سطح دریا در حدود ۱۰۰۰mbb است.

  • دماسنج اینفرارد تستو 805i کیت حرارتی تستو

    مجموعه هوشمند تستو شامل سه وسیله طراحی شده برای استفاده در یک سیستم گرمایشی است. این مجموعه برای تعیین جریان گاز و فشار استاتیک، اندازه‌گیری دمای رادیاتور با ترمومتر لیزری و انجام تست‌های افت فشار در لوله‌کشی استفاده می‌شود.