ثبت شکایات و درخواست

شما می‌توانيد ثبت شکایات و درخواست‌های خود را از اين صفحه ارسال نموده و نتيجه آن  مشاهده نماييد. لطفاً ما را از نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود بهره‌مند سازيد.

1- فيلدهاي داراي ستاره حتما بايد تكميل شود و ورود فيلدهاي بدون ستاره اختياري است.

2- اخذ مشخصات فردي و آدرس صرفا جهت دسترسي و پيگيري هاي بعدي مي باشد و در صورت عدم تكميل اين موارد امكان پيگيري و پاسخ بعدي وجود ندارد.
3- درصورت درج اطلاعات  و شكايات غير مرتبط این شرکت هيچگونه  مسئوليتي در قبال آنها نداشته ونسبت به حذف پيامها اقدام خواهد نمود.

4-شرح موضوع حتي الامكان كامل وارد شود.