کُمپرِسور یا متراکم کننده می‌تواند برای فشرده کردن گاز یا مایعات به کار رود. البته در حالت دوم به آن پمپ می‌گویند. کمپرسور برودتی ، با استفاده از گاز آمونیاک یا فرئون، عملیات سرمایش را انجام می‌دهد. در حقیقت کمپرسورها ابزاری هستند که با صرف انرژی مکانیکی، گاز را با سرعت به درون خود مکیده و سپس آنرا فشرده می‌کنند. در اثر این عملیات دمای گاز افزایش می‌یابد. معمولاً گاز پر‌فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیستم خنک‌کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی بازگردد. GEA Bock ,Bitzer ,DWM Copeland از انواع مطرح این کمپرسورها هستند.

در سیستم‌های تبرید از کمپرسورهای اسکرال و پیستونی و در ظرفیت‌های بالاتر از کمپرسورهای اسکرو به طور گستردتری استفاده می‌شود. در انتخاب روغن مناسب برای کمپرسور نیز باید به نقطه ریزش و نقطه توده شدن روغن دقت کرد. این روغن‌ها در درجه حرارت پایین موم کمتری از خود برجا می‌گذارد.